✠ SAPPHIRE CAPITAL INVESTMENT


Terms of use    |    Privacy policy    |    Disclaimer    |    Kariera
© Copyright 2016 SAPPHIRE CAPITAL INVESTMENT Sp. z o.o.
FUNDUSZ

SAPPHIRE CAPITAL INVESTMENT to nie tylko pasywny podmiot doradczy, ale także inwestor.

W ramach struktury SAPPHIRE CAPITAL INVESTMENT funkcjonuje fundusz kapitałowy, dedykowany do inwestycyji w podmioty, którym doradzamy. Poprzez nasze bezpośrednie inwestycje, budujemy długoterminową wartość spółek, z którymi pracujemy.

Nasze inwestycje zazwyczaj są inwestycjami średnioterminowymi, najczęściej nie przekraczają okresu 3 lat. Jest to czas, w ciągu którego budujemy wartość spółki, mając na uwadze przede wszystkim jej zrównoważony rozwój i jak najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów.

Taka struktura, w której SAPPHIRE CAPITAL INVESTMENT pełni rolę także inwestora, zapewnia najwłaściwszy dobór metod działania, które ukierunkowane są na wzrost wartości spółki w czasie, a nie tylko na osiągnięcie efektów o charakterze krótkoterminowym.